3/9/2021

Debatrækken Europæiske Spændingfelter

Velkommen til debatrækken Europæiske Spændingsfelter! Klik her og læs mere om de 6 debatter der løber af stablen i efteråret 2021.

Velkommen til debatrækken Europæiske Spændingsfelter!

Debatrækken ’Europæiske Spændingsfelter’ diskuterer igennem seks arrangementer hvordan normer, institutioner og politik spiller og støder sammen på tværs af forskellige niveauer i det europæiske samarbejde, med særligt fokus på muligheder for konfliktløsning. Hver debat tager udgangspunkt i et aktuelt emne der både har europæisk og national rammesætning: Sundhed; Terrorisme; Migration; Sprog; Klima; Erindringspolitik.


OM DEBATRÆKKEN

At bevare fred, forhindre konflikt og styrke den internationale sikkerhed er et af de centrale mandater i det Europæiske samarbejde. Vi forbinder ofte alvorlige konflikter med noget som primært eksisterer udenfor os,  i fjerne og fremmede lande, men stigende polarisering og radikale regeringer vinder også frem i Europa. EU har ry for at nedtone konflikter ved at omdanne højspændt politik til mere lavspændte tekniske spørgsmål, så i denne debatrække spørger vi: hvordan fungerer den strategi i samspil med det nationale niveau hvor konflikt kan være afgørende for at mobilisere vælgere?

Debatrækken er arrangeret af RIKO (Rådet for International Konfliktløsning) i samarbejde med DEO og Københavns Universitet og er støttet af Europa-Nævnet.

TILMELDING

Det er gratis at deltage og tilmelding finder sted på deo.dk/debat. Du kan allerede nu tilmelde dig det første debatmøde som du kan læse mere om her:

De resterende debatmøder vil blive åbent for tilmelding, når vi nærmer os datoen for debatten.